Aanmelden

Aannamebeleid


U kunt uw kind te allen tijde aanmelden. Wanneer uw kind nog geen drie jaar is spreken we van een vooraanmelding. Er wordt contact met u opgenomen als uw kind 2 jaar en 10 maanden is voor een intakegesprek met onze intern begeleider. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Indien uw kind al een andere school heeft bezocht (neveninstroom) zal het intakegesprek altijd aangevuld worden met informatie afkomstig van de vorige school.

Binnen 6 weken na het intakegesprek ontvangt u een bericht van inschrijving. Indien wij onvoldoende kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind zullen wij in overleg met u zorgdragen voor een plaatsing op een andere school.

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn kunnen 4 dagdelen komen wennen op school. Er wordt hierover contact met u opgenomen door de betreffende leerkracht. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen één dag komen wennen. Voorafgaand aan de wenperiode heeft de groepsleerkracht een gesprek met de ouders over de start op school.

Graag ontmoeten wij u tijdens een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie.

Namens het team en de directie
Damiaanschool Kerckebosch