Aanmelden en inschrijven

Aannamebeleid


De Damiaanschool Kerckebosch is een basisschool en van oorsprong Katholiek. De school staat in de mooie wijk Kerckebosch in de gemeente Zeist. De school is - samen met de Montessorischool en BSO Kind&Co - gevestigd in het gebouw 'Brede School Kerckebosch'. We hebben momenteel 8 groepen en 8 lokalen, maar de school groeit en daarom wordt er nieuwbouw gerealiseerd om door te kunnen groeien. De kinderen uit de wijk Kerckebosch hebben voorrang ten opzichte van kinderen die verder weg wonen.

Iedereen is welkom als wij het onderwijs en zorg kunnen bieden!

De gemiddelde groepsgrootte is 28 leerlingen. Soms is het minder en soms kan het niet anders dan dat het er meer zijn. 

U kunt uw kind altijd aanmelden. Wanneer uw kind nog geen 3 jaar is, spreken we van een vooraanmelding. Er wordt contact met u opgenomen als uw kind 2 jaar en 10 maanden is voor een intakegesprek met onze intern begeleider Tjitske van Engelen. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van uw kind. Indien uw kind al een andere school heeft bezocht, zal het intakegesprek aangevuld worden met informatie afkomstig van de vorige school.

Binnen 6 weken na het intakegesprek ontvangt u een bericht van inschrijving. 

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn kunnen 4 dagdelen komen wennen op school. U wordt hierover gebeld door de betreffende leerkracht van de kleutergroep. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen - na overleg - ook komen wennen. 

Graag ontmoeten wij u tijdens een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur André Lammers. a.lammers@damiaanschoolkerckebosch.nl 

Dit schooljaar is er nog ruimte in sommige groepen.

Eventueel kunt u thuis alvast het inschrijfformulier invullen en opsturen of even bij ons afgeven. Klik op onderstaande link voor het formulier.
Aanmeldformulier digitaal Damiaan Kerckebosch.docx