Visie en Missie


De school staat in een prachtige bosrijke omgeving. De boom van onze missie symboliseert de kracht van bomen en de mogelijkheden die er zijn.

Als missie willen we als school kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot sociale, zelfstandige volwassenen. De kernwaarden zijn voor ons de basis: Betrokken, Samen-werken, Verantwoordelijk.

Vanuit deze kernwaarden richten we ons onderwijs in en maken we concreet wat onze kernwaarden zijn. We doen ons uiterste best een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. In nauwe samenwerking met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Samen vieren we onze successen, samen bekijken we hoe het misschien nog beter kan.

Concreet voorbeeld van Samen - Werken en Verantwoordelijk is Coöperatief Leren. Dat zijn werkvormen waarbij de kinderen samen kunnen leren in gesprek of tijdens opdrachten. Zie ook een presentatie van één van onze teamleden Presentatie vergadering 9 mei 2023.pdf


Een concreet voorbeeld van Betrokken is om activiteiten voor actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen door middel van ouders die koken tijdens de decembermaand, kinderen die tijdens de kinderboekenweek een dierknuffel in een koffer mee nemen om 'Bij mij thuis' te ontdekken en later weer in de klas over deze belevenis te vertellen en te schrijven. Aandacht aan een goed doel of aan 'Paarse vrijdag' hoort ook bij betrokkenheid.

Verantwoordelijk kun je voor jezelf zijn als er een basis van rust en regelmaat is in een schone omgeving. Vanaf groep 1 en 2 beginnen we er al mee en in groep 8 hopen we dat elke leerling klaar is om verder te gaan op de middelbare school. Onze resultaten aan het einde van de basisschool zijn uitstekend. Middels weektaken weten kinderen dat ze kunnen plannen en zichzelf kunnen sturen. Met veel hulp van de juf of meester natuurlijk. 
Weektaak Damiaanschool Kerckebosch.pdf

Wij zijn een school waar kinderen goed kunnen leren om vanuit zelfstandigheid en eigenheid zich betrokken te voelen in de wereld van nu.