Onze missie

Samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien


Onze samenleving en democratie hebben behoefte aan kritische deelnemers. De opdracht van de school is om leerlingen op zo'n manier onderwijs te geven, dat ze later goed kunnen functioneren in een snel veranderende maatschappij.

Wij streven ernaar om de kinderen vanuit hun eigen kracht te leren bloeien door ieders mogelijkheden maximaal te ontplooien in samenwerking met de ander.