Privacy en AVG

In verband met de AVG heeft Het Sticht een aantal beleidsstukken gemaakt, waar de Damiaanschool Kerckebosch zich ook aan houdt. Er worden geen kinderen zichtbaar in beeld gebracht op de website, in het nieuwsbulletin en op social media. Berichten en foto's van excursies en schoolreisjes mogen alleen gedeeld worden middels het OUDERPORTAAL, omdat dit een beschermd medium is.

Privacyreglement Het Sticht

Privacyverklaring Het Sticht

Protocol internet / Social media

IBP-beleidsplan 2022 .pdf