Onderwijs meerbegaafde leerlingen

Onze HB-specialist geeft elke dinsdagochtend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zijn naam is Wouter Hiemstra. Hij stelt zich kort voor. Wouter maakt gebruik van materialen uit de pittige plustorens, houdt filosofiegesprekken, biedt taal en rekenen op een andere manier aan waardoor kinderen gaan leren leren. De kinderen worden geselecteerd door de leerkrachten en intern begeleider. 


Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als groepsleerkracht, rekenspecialist en specialist (hoog)begaafdheid, heb ik er dit jaar voor gekozen om als specialist op verschillende scholen te werken. Zo ook op de Damiaanschool, waar ik elke dinsdagmorgen les ga geven. Naast het onderwijs is de klimsport mijn andere grote passie; ik werk als routebouwer in verschillende klimhallen en zoek regelmatig de bergen en steile rotswanden op.